Khui Hộp Iphone Xs Gold đầu tiên tại Việt Nam (iskin.com.vn)

Đúng 1h ngày 20/9/2018 tức trước 1 ngày Apple phân phối sản phẩm đến người dùng thì tại iskin.com.vn đã xuất hiện clip khui hộp iPhone XS Gold đầu tiên tại Việt Nam. Các bạn cùng xem clip nhe!!!