Bao da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, rất nhiều ngăn để thẻ và tiền

Mã sản phẩm: IP6BD159NN

Tình trạng: Còn hàng

695,000₫

Bao Da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+, hàng Chính hãng Singapore.Bao Da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ bằng da thật 100%.Bao Da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ có 5 ngăn để thẻ, name card, có 1 ngăn trong cửa sổ; ngoài ra có 1 ngăn để tiền.Phần ốp lưng giữ iPhone bên trong của bao da...

Bao Da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+, hàng Chính hãng Singapore.

Bao Da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ bằng da thật 100%.

Bao Da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ có 5 ngăn để thẻ, name card, có 1 ngăn trong cửa sổ; ngoài ra có 1 ngăn để tiền.

Phần ốp lưng giữ iPhone bên trong của bao da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ bằng silicon dẻo, ôm máy, chống sốc. 

Bao Da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+  có thiết kế để chống máy khi cần xem video clip, xem phim rảnh tay.

Bao da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, nhiều ngăn để thẻ, Giá Rẻ TpHcm
Bao da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, nhiều ngăn để thẻ, Giá Rẻ TpHcm

Bao da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, nhiều ngăn để thẻ, Giá Rẻ TpHcm


Bao da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, nhiều ngăn để thẻ, Giá Rẻ TpHcm


Bao da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, nhiều ngăn để thẻ, Giá Rẻ TpHcm

Bao da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, nhiều ngăn để thẻ, Giá Rẻ TpHcm

500 px

Bao da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, nhiều ngăn để thẻ, Giá Rẻ TpHcm

Bao da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, nhiều ngăn để thẻ, Giá Rẻ TpHcm

Bao da Iphone 6/6s  Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, rất nhiều ngăn để thẻ Giá rẻ, TpHcm


Bao da Iphone 6/6s  Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, rất nhiều ngăn để thẻ Giá rẻ, TpHcmBao da Iphone 6/6s  Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, rất nhiều ngăn để thẻ Giá rẻ, TpHcm


Bao da Iphone 6/6s  Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, rất nhiều ngăn để thẻ Giá rẻ, TpHcm

Bao da Iphone 6/6s  Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, rất nhiều ngăn để thẻ Giá rẻ, TpHcm

Bao da Iphone 6/6s  Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, rất nhiều ngăn để thẻ Giá rẻ, TpHcm

Bao da Iphone 6/6s Uniq Heritage Wallet+ Chính hãng Singapore, nhiều ngăn để thẻ, Giá Rẻ TpHcm